Serwis internetowy Anny Sobeckiej - Poseł na Sejm RPfoto Anna SobeckaAktualności :

 13-10-2014 
obrazek
List otwarty Pani Poseł Anny Sobeckiej do Rektora UMK w związku z udostępnieniem 11 października br. sali w studenckim klubie Od Nowa, satanistycznej grupie Behemoth.
...
 03-11-2013 
obrazek
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r.
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r., Sygn. Akt IX Ka 243/13, wydany po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013r. sprawy Anny Elżbiety Sobeckiej, obwinionej z art. 57§1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną, od Wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20. marca 2013r., Sygn. Akt XII W 2446/12, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił obwinioną od zarzutu popełnienia wykroczenia z art. 57§1 kw, zaś wydatkami postępowania poniesionymi w toku I. I II. Instancji obciąża Skarb Państwa.......
 02-11-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z bluźnierczą wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Na podstawie art. 304§ 1i 2 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa określonego w art. 196 kk., polegającego na obrażeniu moich uczuć religijnych w dniu 27 października 2013r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez Pana Jacka Markiewicza (adres znany kierownictwu Centrum Sztuki) poprzez sprofanowanie figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa- tj. czynu z art. 196 kk. i mając to na uwadze wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, ściganie i ukaranie sprawcy....
 04-07-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Toruniu w związku z drastycznym ograniczeniem przyjęć pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 193 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2008.164.1027j.t.) przez osoby związane z realizacją opieki zdrowotnej przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
...
 04-04-2013 
obrazek
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:...
 01-03-2013 
obrazek
Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca to szczególny dzień, w którym przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych walczących po 1944 roku z reżimem komunistycznym. Po kilkudziesięciu latach zapomnienia ich bohaterska i niezłomna postawa zaczyna być na nowo uświadamiana współczesnym Polakom. ...
 27-02-2013 
obrazek
Protest skierowany do przewodniczącego Rady Etyki Mediów pana Ryszarda Bańkowicza w związku z publikacją artykułu w tygodniku Newsweek Polska z dnia 25 lutego br. pt. „Polski Kościół kryje pedofilię”.
W związku z publikacją materiału prasowego w tygodniku Newsweek Polska z dnia 25 lutego br. pt. „Polski Kościół kryje pedofilię” stanowczo protestuję przeciwko tego typu tendencyjnym artykułom godzącym w dobre imię Kościoła oraz apeluję o pociągnięcie do odpowiedzialności redaktora naczelnego Tomasza Lisa za prezentowanie nierzetelnych materiałów.   ...
 21-02-2013 
obrazek
MEANDRY CYFRYZACJI
Agonia telewizji publicznej, białe plamy w pokryciu sygnałem cyfrowym, ograniczenie konkurencji na rynku mediów – na oczach zniesmaczonych telewidzów ziszczają się najbardziej pesymistyczne prognozy dotyczące zmiany nadawania programów telewizyjnych i radiowych z analogowego na cyfrowy.
...
24-10-2014 11:03
Były premier w końcu odniósł się do wypowiedzi Radosława Sikorskiego, dotyczącej jego spotkania z Putinem w 2008 r. Według byłego szefa MSZ, prezydent Rosji...

23-10-2014 15:41
W czwartek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat zamknięcia rosyjskiej organizacji pozarządowej Memoriał. Eurodeputowani przyjęli...

23-10-2014 11:48
Dziś Parlament Europejski podejmie decyzję w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Europejskiej i Radzie za rok 2012. Ryszard Czarnecki, koordynator Grupy...

23-10-2014 10:38
W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji w syryjskim mieście Kobane w kontekście zagrożenia ze strony Państwa...

22-10-2014 12:34
Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego ze stanowiska marszałka Sejmu - poinformował w środę PAP szef klubu PiS Mariusz...

22-10-2014 11:13
Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w sprawie zatwierdzenia nowego składu Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana Claude'a Junckera...

21-10-2014 12:16
W poniedziałek w Strasburgu odbyło się wysłuchanie Maroša Šefčovičia, kandydata na wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza ds. unii energetycznej....

21-10-2014 10:30
Ze Stanisławem Ożogiem, posłem do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Mariusz Kamieniecki...

21-10-2014 09:02
Szkolenia onkologiczne prowadzone przez NFZ nie będą traktowane jako forma doskonalenia zawodowego – ostrzega samorząd lekarski....

20-10-2014 11:32
Młodzi lekarze, tzw. rezydenci w szpitalach, skarżą się, że są przepracowani i obarcza się ich obowiązkami nieodpowiednimi w stosunku do ich kompetencji...

preview next