Serwis internetowy Anny Sobeckiej - Poseł na Sejm RPfoto Anna SobeckaAktualności :

 02-12-2014 
obrazek
List do Premier Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz w sprawie trudnej sytuacji Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu
...
 04-11-2014 
obrazek
List otwarty Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Premier Ewy Kopacz w sprawie emisji spotu wyborczego Platformy Obywatelskiej.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
...
 27-10-2014 
obrazek
List otwarty Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Przewodniczącego KRRiT w sprawie emisji spotu Kampanii Przeciw Homofobii "Najbliżsi obcy".
Szanowny Pan
Jan Dworak
Przewodniczący KRRIT...
 13-10-2014 
obrazek
List otwarty Pani Poseł Anny Sobeckiej do Rektora UMK w związku z udostępnieniem 11 października br. sali w studenckim klubie Od Nowa, satanistycznej grupie Behemoth.
...
 03-11-2013 
obrazek
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r.
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r., Sygn. Akt IX Ka 243/13, wydany po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013r. sprawy Anny Elżbiety Sobeckiej, obwinionej z art. 57§1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną, od Wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20. marca 2013r., Sygn. Akt XII W 2446/12, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił obwinioną od zarzutu popełnienia wykroczenia z art. 57§1 kw, zaś wydatkami postępowania poniesionymi w toku I. I II. Instancji obciąża Skarb Państwa.......
 02-11-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z bluźnierczą wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Na podstawie art. 304§ 1i 2 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa określonego w art. 196 kk., polegającego na obrażeniu moich uczuć religijnych w dniu 27 października 2013r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez Pana Jacka Markiewicza (adres znany kierownictwu Centrum Sztuki) poprzez sprofanowanie figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa- tj. czynu z art. 196 kk. i mając to na uwadze wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, ściganie i ukaranie sprawcy....
 04-07-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Toruniu w związku z drastycznym ograniczeniem przyjęć pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 193 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2008.164.1027j.t.) przez osoby związane z realizacją opieki zdrowotnej przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
...
 04-04-2013 
obrazek
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:...
19-12-2014 15:16
Prawo i Sprawiedliwość za pośrednictwem Andrzeja Dudy przekazuje Polakom życzenia świąteczne. „Życzę Państwu spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego...

19-12-2014 11:17
Wiceprzewodniczący PE rozpoczął oficjalną wizytę w Armenii. Spotka się m.in. z prezydentem, szefem MSZ i przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. Ryszard...

19-12-2014 11:12
Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, oficjalnie powitał w Strasburgu prezydent Giorgiego Margvelaszwilego. Podczas spotkania...

18-12-2014 15:15
W ostatnim dniu sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad kwestią prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli i przyjął rezolucję w...

18-12-2014 14:16
Dziś w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady poświęcony m.in. sytuacji na Ukrainie. Do udziału w spotkaniu nie został zaproszony prezydent Ukrainy Petr...

18-12-2014 11:59
Sejm nie zdołał w czwartek zmienić konstytucji. Zmiana, której nie przyjęto, stanowiła, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają...

18-12-2014 10:55
Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki PE Tomasz Poręba apelował w ubiegłym tygodniu do polskiego rządu o zgłoszenie budowy kolejnych odcinków drogi...

17-12-2014 14:01
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nad realizacją unijnego budżetu w latach 2014 i 2015, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu...

17-12-2014 13:24
Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się debata związana z przygotowaniami do rozpoczynającego się jutro posiedzenia Rady.W imieniu delegacji...

17-12-2014 10:57
Szok i niedowierzanie unijnych dyplomatów wywołał przygotowany przez Donalda Tuska na szczyt Unii Europejskiej dokument na temat Ukrainy. Eksperci zastanawiają...

preview next