Serwis internetowy Anny Sobeckiej - Poseł na Sejm RPfoto Anna SobeckaAktualności :

 04-11-2014 
obrazek
List otwarty Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Premier Ewy Kopacz w sprawie emisji spotu wyborczego Platformy Obywatelskiej.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
...
 27-10-2014 
obrazek
List otwarty Poseł Anny Sobeckiej skierowany do Przewodniczącego KRRiT w sprawie emisji spotu Kampanii Przeciw Homofobii "Najbliżsi obcy".
Szanowny Pan
Jan Dworak
Przewodniczący KRRIT...
 13-10-2014 
obrazek
List otwarty Pani Poseł Anny Sobeckiej do Rektora UMK w związku z udostępnieniem 11 października br. sali w studenckim klubie Od Nowa, satanistycznej grupie Behemoth.
...
 03-11-2013 
obrazek
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r.
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r., Sygn. Akt IX Ka 243/13, wydany po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013r. sprawy Anny Elżbiety Sobeckiej, obwinionej z art. 57§1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną, od Wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20. marca 2013r., Sygn. Akt XII W 2446/12, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił obwinioną od zarzutu popełnienia wykroczenia z art. 57§1 kw, zaś wydatkami postępowania poniesionymi w toku I. I II. Instancji obciąża Skarb Państwa.......
 02-11-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z bluźnierczą wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Na podstawie art. 304§ 1i 2 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa określonego w art. 196 kk., polegającego na obrażeniu moich uczuć religijnych w dniu 27 października 2013r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez Pana Jacka Markiewicza (adres znany kierownictwu Centrum Sztuki) poprzez sprofanowanie figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa- tj. czynu z art. 196 kk. i mając to na uwadze wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, ściganie i ukaranie sprawcy....
 04-07-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Toruniu w związku z drastycznym ograniczeniem przyjęć pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 193 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2008.164.1027j.t.) przez osoby związane z realizacją opieki zdrowotnej przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
...
 04-04-2013 
obrazek
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:...
 01-03-2013 
obrazek
Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca to szczególny dzień, w którym przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych walczących po 1944 roku z reżimem komunistycznym. Po kilkudziesięciu latach zapomnienia ich bohaterska i niezłomna postawa zaczyna być na nowo uświadamiana współczesnym Polakom. ...
25-11-2014 18:38
Prawo i Sprawiedliwość skierowało do sądu okręgowego w Warszawie protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do sejmiku województwa lubelskiego.Pełnomocnik...

25-11-2014 11:23
Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE złożyła z inicjatywy PiS wniosek o debatę z rezolucją na temat przebiegu wyborów samorządowych w Polsce...

25-11-2014 11:21
Podczas dzisiejszego posiedzenia PE w Strasburgu europosłowie PiS wzywali do przeprowadzenia debaty z rezolucją ws. przebiegu wyborów samorządowych w Polsce...

25-11-2014 11:14
Jeżeli w wyborach do parlamentu, parlamentu europejskiego, na prezydentów odsetek nieważnych głosów waha się miedzy 1 a 3 proc., no to dlaczego akurat do...

25-11-2014 11:12
Dziś odbyła się debata ws. wotum nieufności dla szefa Komisji Europejskiej J.C. Junckera w sprawie skandalu związanego z systemami korupcji dotyczącymi oszustw...

25-11-2014 11:10
Okazuje się, że cały czas przedłuża się wypłata środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Negocjacje rządu i Komisji Europejskiej nadal trwają, jednak już...

24-11-2014 11:57
„Te wyniki, które zostały już ogłoszone, są całkowicie niewiarygodne” - powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Wprost&rdquo...

24-11-2014 11:05
Okazuje się, że podani wyników wyborów, nie kończy skandali wokół PKW. Po tym, jak szef PKW Stefan Jaworski podając oficjalne wyniki wyborów samorządowych...

23-11-2014 16:47
Chcę jasno powiedzieć, że ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki uważamy za nieprawdziwe, nierzetelne, żeby po prostu nie użyć słowa sfałszowane...

21-11-2014 15:33
Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów samorządowych przez PKW, PiS przedstawi analizę dotyczącą różnicy między oficjalnym rezultatem, a badaniami exit...

preview next