Serwis internetowy Anny Sobeckiej - Poseł na Sejm RPfoto Anna SobeckaAktualności :

 03-11-2013 
obrazek
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r.
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu w dniu 18 czerwca 2013r., Sygn. Akt IX Ka 243/13, wydany po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013r. sprawy Anny Elżbiety Sobeckiej, obwinionej z art. 57§1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną, od Wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 20. marca 2013r., Sygn. Akt XII W 2446/12, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił obwinioną od zarzutu popełnienia wykroczenia z art. 57§1 kw, zaś wydatkami postępowania poniesionymi w toku I. I II. Instancji obciąża Skarb Państwa.......
 02-11-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z bluźnierczą wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Na podstawie art. 304§ 1i 2 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa określonego w art. 196 kk., polegającego na obrażeniu moich uczuć religijnych w dniu 27 października 2013r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez Pana Jacka Markiewicza (adres znany kierownictwu Centrum Sztuki) poprzez sprofanowanie figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa- tj. czynu z art. 196 kk. i mając to na uwadze wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, ściganie i ukaranie sprawcy....
 04-07-2013 
obrazek
Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Toruniu w związku z drastycznym ograniczeniem przyjęć pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 193 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2008.164.1027j.t.) przez osoby związane z realizacją opieki zdrowotnej przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
...
 04-04-2013 
obrazek
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:
W związku z decyzją Prezydium Sejmu o nieprzyjęciu złożonych przeze mnie w ostatnim czasie interpelacji oświadczam:...
 01-03-2013 
obrazek
Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca to szczególny dzień, w którym przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych walczących po 1944 roku z reżimem komunistycznym. Po kilkudziesięciu latach zapomnienia ich bohaterska i niezłomna postawa zaczyna być na nowo uświadamiana współczesnym Polakom. ...
 27-02-2013 
obrazek
Protest skierowany do przewodniczącego Rady Etyki Mediów pana Ryszarda Bańkowicza w związku z publikacją artykułu w tygodniku Newsweek Polska z dnia 25 lutego br. pt. „Polski Kościół kryje pedofilię”.
W związku z publikacją materiału prasowego w tygodniku Newsweek Polska z dnia 25 lutego br. pt. „Polski Kościół kryje pedofilię” stanowczo protestuję przeciwko tego typu tendencyjnym artykułom godzącym w dobre imię Kościoła oraz apeluję o pociągnięcie do odpowiedzialności redaktora naczelnego Tomasza Lisa za prezentowanie nierzetelnych materiałów.   ...
 21-02-2013 
obrazek
MEANDRY CYFRYZACJI
Agonia telewizji publicznej, białe plamy w pokryciu sygnałem cyfrowym, ograniczenie konkurencji na rynku mediów – na oczach zniesmaczonych telewidzów ziszczają się najbardziej pesymistyczne prognozy dotyczące zmiany nadawania programów telewizyjnych i radiowych z analogowego na cyfrowy.
...
 11-12-2012 
obrazek
Oświadczenie w sprawie ataku na wizerunek Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski na Jasnej Górze
Szanowni Państwo, w tym miejscu nie można nie wspomnieć o tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w niedzielę 9 grudnia na Jasnej Górze....
25-07-2014 15:58
Izabela Kloc, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jako pierwsza została oficjalnie zarejestrowana przez Państwową Komisję Wyborczą na liście kandydatów w wyborach...

25-07-2014 14:41
Mariusz Kamiński (PiS) jest zdania, że sprawa związana z szefem klubu PSL Janem Burym „ukazała rozpad państwa, demoralizację obozu władzy i patologię w...

25-07-2014 11:27
Jak poinformowało Biuro Prasowe PiS Komitet Polityczny partii zatwierdził już 60 kandydatów na prezydentów miast w nadchodzących wyborach samorządowych. Prawo...

25-07-2014 11:13
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w drugiej połowie lipca, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z 43,43 proc. poparcia - wynika z najnowszego badania GfK...

24-07-2014 19:04
Klub PiS złożył w Sejmie projekt uchwały, w którym obarcza prezydenta Rosji Władimira Putina odpowiedzialnością za „zamach na cywilny samolot&rdquo...

24-07-2014 18:59
Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej chce, by prokuratura odtajniła informacje o treści rozmowy prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z biznesmenem Janem...

24-07-2014 18:56
B. likwidator WSI Antoni Macierewicz (PiS) złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Radosława Sikorskiego. Według niego Sikorski, jako...

24-07-2014 18:51
PiS staje w obronie b. dyrektora szpitala im Św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdana Chazana. W czwartek partia skierowała do ministra zdrowia list otwarty w tej...

24-07-2014 18:50
Polska powinna odwołać się od czwartkowego wyroku Trybunału w Strasburgu ws. więzień CIA; sprawa musi zostać rozwiązana w sposób odpowiedzialny - uważają...

24-07-2014 18:46
Klub PiS złożył w Sejmie projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, który miałby wprowadzić bezwzględny zakazu korzystania przez urzędników ze służbowych...

preview next